Available courses

Het Doel van deze school/ training is om de belangrijke fundamenten m.b.t. discipelschap vanuit de Bijbel samen met jou te onderzoeken en toe te passen, zodat je daadwerkelijk een discipel van God kan worden. Wij beginnen in de eerste 4 modules met de focus op jouw persoonlijke geestelijke groei zodat je sterk en krachtig staat in de Heer. Dit doen wij door jou toe te rusten met bijbels onderwijs. Het omvat onderwijs die je van huis uit goed tot je kunt nemen d.m.v. leesmateriaal, gesprekken met jouw mentor en Webinars.

Dienend Leiderschap: Mensen volgden Jezus Christus omdat hij predikte over het koninkrijk van God - een plaats die zoveel beter is dan de door Romeinen bezette gebieden waar ze woonden. Ze vonden het idee zowel inspirerend als bevrijdend. Middels een  visie identificeren leiders specifieke kansen voor significante verbetering. Christus, was natuurlijk een echt voorbeeld in deze. Maar we hebben ook voorbeelden van leiders die er vὀór Jezus waren.

Deze training is gratis en kun je volgen bij een van onze discipelschaphuizen bij jou in de buurt. Wij richten ons hier op de 7 wonderen van het kruis en leren jou van daaruit te vergeven, en jou weg te vinden naar jouw geestelijk herstel en verzoening met God. Wij proberen via deze sessies te helpen komen uit twijfel, onzekerheid, afwijzing, angst, negatieve gedachten en boosheid.  Jezus is voor ons het centrale punt en door Hem vindt u uw identiteit in Jezus Christus terug.

In deze training leer je procederen in de Hemelse Rechtbank, vaak gaan wij simpel weg met een schiet gebedje het slagveld op, maar is dat het hoe wij dat moeten aanpakken? Hoe deed Jezus dit?

 Openbaring 19 vers 11 staat daar het volgende.

 En ik zag de hemel geopend, en zie, een wit paard, en Hij Die daarop zat, werd getrouw en waarachtig genoemd. En Hij oordeelt en voert oorlog in gerechtigheid.
Jezus oordeelde eerst alvorens de oorlog uit te voeren.

 In Openbaringen 12:10 staat geschreven dat de satan ons dag en nacht aanklaagt voor God. De vijand doet de aanklachten om geen enkele andere rede dan ons van onze bestemming af te houden. In een hemelse rechtszaak kunnen wij dankzij het bloed van Christus onze zonden belijden en ook plaatsvervangend vergiffenis vragen voor de zonden van onze ouders. Daarmee kunnen wij alle blokkades opruimen en kunnen wij wederom de zegeningen Gods ontvangen.


In deze training leren we jouw inzicht te krijgen in generatievloeken, voorouderlijke zonden, emotionele gebondenheden, geestelijke gebondenheden, onreine banden, occulte banden, demonische banden. De manieren waarop een christen gebonden kan zijn en hoe daarvan af te komen. Het verbreken en vrijkomen van vloeken en gebondenheden. Je leert hoe te staan in de autoriteit van God en te werken onder de leiding van de Heilige Geest.  Gebed is een zeer belangrijk onderdeel van deze training


Het trainen en begeleiden van dansers op het gebied van creatieve kunsten ter vergroting van hun dansvocabulaire om zo in te stappen in een nieuw dimensie van lofprijs en aanbidding.

Wat bied deze training aan:

 • Een theoretisch achtergrond van de attributen die zo breed kan gaan zoals de student maar wilt,
 • een praktisch gedeelte waarbij de leerling inzicht krijgt in het uitvoeren van de technieken met een ruime beschrijving per techniek,
 • voldoende inzichten om eigen technieken te ontwerpen met een geestelijk achtergrond
 • basis ballet technieken ter ondersteuning van het afrondingschoreografie

De lessen zijn opgesplitst in 2 delen: basis1 & Advanced 1 met een tussentijdse afronding.

*Aan het eind van iedere maand zijn er theorie en of praktijkopdrachten verbonden welke digitaal worden ingediend en soms klassikaal behandeld/gepresenteerd zullen worden.

Duur per module:

 • 6 maanden (elke 2e zaterdag per maand - 4 uren)

Benodigdheden (varieert):

 • 1 paar kleine vlaggen
 • 1 tamboerijn
 • 1 paar streamers
 • 1 sjaal (1.25m)
 • 1 paar warsticks/fanveil
 • Bijbel
 • Schrijf gerei

Meeting i.vm. organisatie ontwikkeling


TGTM NIEUWS

Discipelschaphuis- Emotioneel herstel-Training

by TGTM School -

Elke maandag kunt u terecht in Amsterdam of Hoofddorp voor een bezoek aan een discipelschaphuis. Wij starten om 19.00u

Den Haag elke dinsdagavond om 19.00u

Mail ons voor meer informatie!