Chat with us, powered by LiveChat
Spread the love

 

 

Een van de missie doelen van TGTM is om de mensen klaar te stomen om te wandelen in hun roeping. Dit doen wij door 2 Tim 2:2 toe te passen in de vorm van discipelschap (Matt 28:19). De mensen worden begeleid en geactiveerd. Verder worden zij ook vrij gezet in vernieuwing van denken.

Voordat een vogel kan vliegen gaat deze eerst door een proces. Van uit een ei naar een naakte en hulpeloze vogel, worden deze jongen gevoed totdat ze zijn uitgegroeid zijn naar het moment dat ze zelf kunnen vliegen en vaste grond zoeken.  Het kan enkele dagen duren vooraleer de jonge vogels kunnen vliegen, tot die tijd worden ze gevoed en beschermd.

Zo is het bij TGTM het geval dat wanneer de mensen denken ready te zijn en hun roeping of bestemming elders of op een andere manier willen voortzetten, ze worden vrijgezet en uitgezegend om te doen wat God op hun harten heeft gelegd.

 

De volgende mensen hebben aangegeven voldoende klaar te zijn voor de nieuwe weg waarop God met hen verder wil.

Edith Nortan:

 

Edith heeft een mooie roeping op haar leven. Zij ging door de identiteit training, vrijspraak en heeft de TGTM Discipelschap school met succes doorlopen. Edith was 3 jaren verbonden aan TGTM en heeft als voorganger gediend in TGTM-DSH A’dam Zuidoost. Zij voelt zich geroepen om in huiselijke kringen haar bediening voort te zetten. Wij zegenen haar met de volgende Bijbeltekst:

Kortom, geliefde broeders en zusters, wees standvastig en onwankelbaar en zet u altijd volledig in voor het werk van de Heer, in het besef dat de inspanningen die u voor de Heer verricht, nooit tevergeefs zijn.

1 Korintiërs 15:58

 

 

Pamela Abendanon:

Pamela steunt op de volgende bijbel tekst Psalm 32:8 Ik geef inzicht en wijs de weg die je moet gaan. Ik geef raad, op jou rust mijn oog. Pamela heeft 3 jaar gediend in TGTM LRE Amsterdam West. Pamela heeft ook de identiteitstraining mogen volgen, vrijspraak en de TGTM Discipelschap school. Zij is in 2019 ingezegend als profetes en zal haar groei proces als profetes elders voortzetten.

Zij gelooft dat de Here haar een nieuwe weg heeft aangegeven die zij moet bewandelen om in haar bestemming te komen. Pamela is een jonge vrouw die bewust gaat voor haar doelen en daarom bemoedigen wij haar met de volgende Bijbeltekst:

Ik ga recht op mijn doel af: de hemelse prijs waartoe God in Christus Jezus roept.

Filippenzen 3:14

Ik hecht echter geen enkele waarde aan het behoud van mijn leven, als ik mijn levenstaak maar kan voltooien en de opdracht uitvoeren die ik van de Heer Jezus ontvangen heb: getuigen van het evangelie van Gods genade.

Handelingen 20:24

 

Jeftar en Nicole Groenhart

Dit mooie gezin keert na 3 jaar lid te zijn geweest van TGTM NL WEST terug naar Suriname om daar hun bediening en roeping voort te zetten. Het is meer dan duidelijk dat hun hart bij het Surinaamse volk zit. Wij bemoedigen ze met de volgende Bijbeltekst:

Ik gebied je dus: wees vastberaden en standvastig, laat je door niets weerhouden of ontmoedigen, want waar je ook gaat, de HEER, je God, staat je bij.

Jozua 1:9

Span u daarom des te meer in, broeders en zusters, om uw roeping en uitverkiezing waar te maken. Als u dit alles doet, komt u nooit ten val en zal u onbelemmerd toegang worden verleend tot het eeuwige koninkrijk van onze Heer en redder Jezus Christus.

2 Petrus 1:10-11

 

 
Translate »
Don`t copy text!