Chat with us, powered by LiveChat

Discipelschapschool Int.

Op 9 Oktober 2021 ging de TGTM Discipelschapschool van start. Met Nederland en Suriname zijn het samen 30 studenten die aan deze opleiding deelnemen. De discipelschapschool heeft lokale en internationale trainers en mentoren.

Michael Maijnard Herbevestigd tot Apostel

In 2019 werd Michael Maijnard wederom bevestigd tot Apostel. Dit keer in het grotere publiek waarbij 2500 bezoekers aanwezig waren bij de Feast Of God. Een internationale dansfestival tot Glorie en Ere van God.

In deze video vind je tevens de profetische woorden die over zijn leven zijn uitgesproken op dat bijzonder moment.

Discipelschaphuizen

Zowel in Nederland in DSH WEST, DSH Zuid-Oost en in Suriname, zijn de identiteit trainingen op gang. Met Nederland en Suriname nemen samen 60 participanten deel aan deze training. Een training waarbij het 6e (verzoening met God) en 7e wonder (wedergeboorte) van het kruis centraal staan. Wij starten in Februari 2022 weer met nieuwe identiteit trainingen met name ” Mijn identiteit weerspiegelt in Christus” .

TGTM Doop dienst

Op 25 april 2021 hadden wij van TGTM onze eerste doopdienst.

Gaat dan henen, onderwijst al de volken, dezelve dopende in den Naam des Vaders, en des Zoons, en des Heiligen Geestes; lerende hen onderhouden alles, wat Ik u geboden heb. Math. 28:19

Fase 2 TGTM-DWDM Voedsel pakketten

Afhankelijk van de Covid-19 maatregelen zullen wij op zaterdag 16 januari wederom 20 gezinnen zegenen in Suriname.  Op 21 december 2020 hebben wij reeds 31 gezinnen blij gemaakt met een voedsel pakket. De omstandigheden verschillen per gezin. Wij hebben in deze fase kunnen omkijken naar wezen en armen. Doe recht aan weerlozen en wezen,
kom op voor verdrukten en zwakken.

Psalm 82:3

TGTM Discipelschapschool

In November 2018 ging de Discipelschapschool in Nederland van start met 22 studenten, tijdens deze training leert men de belangrijke fundamenten m.b.t. discipelschap vanuit de Bijbel zodat je daadwerkelijk een discipel van God kan worden.

Het opperbevel dat de Here gaf voordat Hij verrees naar de Hemel was: “Gaat dan henen, maakt al de volken tot mijn discipelen en doopt hen in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes en leert hen onderhouden al wat Ik u bevolen heb. En zie, Ik ben met u al de dagen tot aan de voleinding der wereld” (Mattheüs 28:19-20).

Het is belangrijk om discipelschapstraining te ontvangen omdat discipelen worden gemaakt en niet worden geboren. In April 2021 gaat de Discipelschapschool weer van start in Nederland en Suriname

Mini- Dance Festival Dec 2020

Op 4 dec 2020 hebben ruim 75 dansers deelgenomen aan een mini dance festival die wij i.s.m. andere dansbedieningen hebben opgezet. Dit maakte het jaaroffer van aanbidding en lofprijs compleet. Jaarlijks organiseert DWDM-TGTM ”Het feest van God” waarbij duizenden mensen bij elkaar komen om de Naam boven alle naam groot te maken. Dit jaar hebben wij vanwege de Covid-19 maatregelen geen groot feest kunnen hebben. God ziet het hart!

Discipelschap en herstel d.m.v. mentoring

TGTM is van start gegaan met Discipelschap herstel d.m.v. een mentoring program. Een Team bestaat uit mentors die mentees begeleiden, enerzijds om de DNA van TGTM te leren, anderzijds om te leren hoe ze het praktijk gedeelte van de bediening kunnen uitvoeren. In de praktijk leren om leiderschap te beoefenen. Mensen die reeds bereikt zijn, tot discipelen te maken en hen verder aansturen in hun bestemming te wandelen door de nodige aandacht en ondersteuning te geven. In de Bijbel zien wij dat vanaf Jezus de groep van twaalf bijeen geroepen had, ze werkten in teamverband. Deze teams waren Apostolisch- profetisch

Translate »
Deze tekst is beveiligd.
Don`t copy text!