Chat with us, powered by LiveChat

Discipelschapschool Int.

Op 9 Oktober 2021 ging de TGTM Discipelschapschool van start. Met Nederland en Suriname zijn het samen 30 studenten die aan deze opleiding deelnemen. De discipelschapschool heeft lokale en internationale trainers en mentoren.

Michael Maijnard Herbevestigd tot Apostel

In 2019 werd Michael Maijnard wederom bevestigd tot Apostel. Dit keer in het grotere publiek waarbij 2500 bezoekers aanwezig waren bij de Feast Of God. Een internationale dansfestival tot Glorie en Ere van God.

In deze video vind je tevens de profetische woorden die over zijn leven zijn uitgesproken op dat bijzonder moment.

Discipelschaphuizen

Zowel in Nederland in DSH WEST, DSH Zuid-Oost en in Suriname, zijn de identiteit trainingen op gang. Met Nederland en Suriname nemen samen 60 participanten deel aan deze training. Een training waarbij het 6e (verzoening met God) en 7e wonder (wedergeboorte) van het kruis centraal staan. Wij starten in Februari 2022 weer met nieuwe identiteit trainingen met name ” Mijn identiteit weerspiegelt in Christus” .

TGTM Doop dienst

Op 25 april 2021 hadden wij van TGTM onze eerste doopdienst.

Gaat dan henen, onderwijst al de volken, dezelve dopende in den Naam des Vaders, en des Zoons, en des Heiligen Geestes; lerende hen onderhouden alles, wat Ik u geboden heb. Math. 28:19

Translate »

Deze tekst is beveiligd.

Don`t copy text!