Chat with us, powered by LiveChat

Pamela Abendanon Geeft Masterclass ‘Klinisch Redeneren’ in Suriname

Spread the love

Masterclass Klinisch Redeneren

Nu TGTM Ministries officieel actief is in Suriname, werken wij er hard aan om ook daar het woord te verkondigen en de bevolking te bedienen. Onze teams (zowel die in Nederland als die in Suriname) zetten zich vol overgave in om ook hier de visie van TGTM na te streven en de missie te bewerkstelligen. Maar onze teamleden doen meer…

Masterclass Klinisch Redeneren

Onze teamleden gebruiken hun talenten niet alleen voor TGTM, maar zetten deze ook in op diverse andere vlakken om mensen te trainen en te coachen. Zo heeft TGTM Amsterdam teamlid, Pamela Abendanon, op 24 april jl. een Masterclass ‘Klinisch Redeneren’ gegeven aan 58 studenten van het Elsje Finck Sanichar College (COVAB). Daarnaast hebben op 25 april jl. ook 19 docenten van het COVAB de masterclass ook mogen bijwonen.

Wat Is Klinisch Redeneren?

Klinisch redeneren is een competentie die in de zorg veel wordt gebruikt en dus ook wordt vereist. Het is een denkpatroon dat zorgverleners (zoals artsen, verpleegkundigen, e.d.) zichzelf dienen aan te leren. Het houdt in, dat zij leren redeneren en beargumenteren van en communiceren over de diverse beslissingen die genomen dienen te worden.

Waarom Klinisch Redeneren?

Het vaststellen van de juiste zorgbehoefte kan een verpleegkundige doen door klinisch te redeneren. Dit gebeurt op zowel lichamelijk en psychisch, als op functioneel en sociaal gebied. Ook indiceert en verleent een verpleegkundige zorg in complexe situaties bij acute- en chronische zorgvragen. Daarnaast werkt hij of zij volgens het verpleegkundig proces op basis van Evidence Based Practice.

CanMeds-Rollen

Dit alles is wordt omschreven in de canMeds-rollen, die de basis vormen voor het nieuwe beroepsprofiel van HBO-verpleegkundigen. CanMeds staat voor ‘Canadian Medical Education Directives for Specialists’. De CanMeds wordt internationaal toegepast en omschrijft de rollen van verschillende zorgdeskundigen. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen zeven verschillende rollen, die elk hun eigen bekwaamheid/competentie hebben.

Bevindingen van de Masterclass

Gedurende de masterclass met de docenten werd duidelijk dat het huidige denkpatroon van ziekenhuispersoneel vaak verschilt van dat van zorgverleners die op andere plekken werkzaam zijn. Tijdens de sessie ontstond dan ook een mooi dialoog tussen deze twee ‘groepen’.

“Uit deze sessie is naar voren gekomen dat mensen die in het ziekenhuis werkzaam zijn, anders denken over de kwaliteit van zorg. Dit in vergelijking met mensen die buiten het ziekenhuis werken. Daarnaast blijkt dat docenten, omdat er nog geen beleid over klinisch redeneren geformuleerd is, vaak vanuit eigen kaders onderwijzen,’’ vertelt Pamela over de Masterclass.

Om de deelnemers te helpen om het klinisch redeneren toe te passen in hun dagelijkse werkzaamheden, heeft Pamela hen diverse tools gegeven die zij makkelijk kunnen implementeren. “De kennis is aanwezig, maar het extra stukje diepgang is hen bijgebracht geworden,” legt Pamela uit.

Afsluiting Masterclass

Beide dagen zijn door zowel Pamela als het COVAB als zeer nuttig en leerzaam ervaren. Alle deelnemers (zowel de docenten als de studenten) hebben aan het eind van de sessie een certificaat uitgereikt gekregen.

Achtergrond Pamela Abendanon
Pamela Abendanon

Pamela weet als geen ander waar de materie, die zij heeft behandeld tijdens de masterclass, over gaat. Ze heeft zelf ruim 7 jaar als High-Care gespecialiseerd Kinderverpleegkundige in het AMC gewerkt. Hierna heeft zij de overstap naar het hoger onderwijs gemaakt. Als Docente Verpleegkunde heeft Pamela daarna gedurende ruim 8 jaar aan de weg getimmerd. Dit deed zij aan de Hogeschool van Amsterdam en het Windesheim Flevoland. Nu is Pamela sinds 2 jaar werkzaam als Opleidingsfunctionaris Verpleegkundige Vervolgopleidingen bij ExpertCare.

Translate »
Don`t copy text!