Chat with us, powered by LiveChat

Update: “Het grote feest van God” met 1000 dansers

Spread the love

“Set free to worship” was dit jaar het thema van ‘Het grote feest van God’ met 1000 dansers, dat op 17 augustus jongstleden gehouden werd in de Anthony Nesty Sporthal. Dance The Walls Down Ministries (DWDM) mocht door de genade van de Here dit feest voor de vijfde maal organiseren.  DWDM draagt bij aan de ontwikkeling van de Christelijke dans op zowel nationaal als internationaal niveau.

Deze organisatie viert op 4 december dit jaar tevens haar vijftienjarig bestaan. De visionair van DWDM, Apostel Cynthia Draaibaar, ontving in 2012 de visie van de Here om de worshippers i.h.b. de dansers nationaal bij elkaar te brengen om samen met Hem

‘Het feest van God’ te vieren. Het fundament van dit feest is gebaseerd op Exodus 5:1 “En daarna gingen Mozes en Aaron heen, en zeiden tot Farao: Alzo zegt de Heere, de God van Israël: Laat Mijn volk uittrekken, dat het Mij een feest houde in de woestijn!”

De visie van Cynthia is om zoveel mogelijk samen te werken met de verschillende ministries zodat ook zij kunnen groeien in het proces van deelname aan deze activiteiten. Zo hebben wij dit jaar samen gewerkt met The Global Tent Maker Ministries (M.Maynard) die in Suriname ook valt o.l.v Cynthia , Spirit in Worship and Truth (P&W Mars), Miracle Movement Ministries (Hospitality), Eagle Wings Ministries (Choreografie Breakthrough), Banner Ministries, Dance in Holiness Ministry & DWDM (Processie).

In aanloop naar ‘Het feest van God’ die op 17 augustus heeft plaats gevonden, heeft DWDM samen met TGTM van 12 t/m 15 augustus een internationale conferentie georganiseerd, waarbij er aandacht besteed werd aan emotionele herstel/bevrijding die door Apostel Michael Maynard is verzorgd. De overige sprekers waren Apostel Chris, Psalmist Raine, Reverend Eyesha Marable uit USA. Voor worshippers en muzikanten zijn er ook speciale sessies gehouden met Psalmist Raine. Gedurende deze periode werden er ook diverse dansworkshops verzorgd zoals mime, Profetische dans, West African warfare, Evangelisatie enz.

Het 1000 dansers project heeft ook een sociaal maatschappelijk karakter. Het kinderhuis Tamara mocht gratis deelnemen aan het festijn en de kinderen hebben heel flink meegedanst. Hun vervoer werd gesponsord door iemand die hen een warm hart toedraagt.  Verder werd er aan de bezoekers van ‘Het feest van God’ gevraagd om een levensmiddel mee te nemen. Dit kon variëren van een blik sardine tot een zak rijst. Met de verkregen middelen worden er voedselpakketten gemaakt, waarmee gezinnen gezegend worden. In 2017 en 2018 waren dat respectievelijk 50 om 30 gezinnen. TGTM Nederland en Suriname (DWDM) zullen dit project samen verder uitvoeren door zelfs middelen toe te voegen aan wat er reeds gegeven is. Zodat men een pakket ontvangt dat goed ingezet kan worden t.b.v. de gezinnen. Wij zullen ook pakketten verstrekken aan 3 kinderhuizen.  Deze pakketten zullen eind oktober 2019 verstrekt worden.

1000 dansers heeft zowel een nationaal als internationaal karakter. De deelnemers waren niet alleen afkomstig uit Suriname, maar ook vanuit Guyana (40 deelnemers), Frans-Guyana (40 deelnemers) , Nederland en Amerika (15 deelnemers) en Trinidad 1 deelnemer.

Indien u dit project een geweldig idee vindt, kunt u altijd nog doneren. U kunt gemakkelijk aangeven voor welk van de onderdelen uw hart bewogen raakt.

Translate »
Don`t copy text!