Chat with us, powered by LiveChat

TGTM Family Day NL en SRFamily Day

 
Zowel in Suriname als in Nederland hadden wij twee fantastische dagen met TGTM-leden en hun familie. Dit initiatief is ontstaan vanuit de visie en het thema van het jaar 2021 “Ik en mijn huis, wij zullen de Here dienen”.
Gezinsleden die nog nooit eerder de diensten bezocht hadden mochten op die dag mee. Naast het bevorderen van de teamspirit in TGTM, hebben wij ook meerdere familieleden kunnen bereiken op deze bijzondere dagen.

DoopdienstenDoopdiensten
 
O
p 25 april 2021 vond onze eerste doopdienst met drie dopelingen plaats in Nederland. Ook in Suriname hebben wij onze eerste doopdienst gehad met 3 dopelingen. Het was een bijzondere ervaring voor de dopelingen en voor ons als TGTMTeam was het natuurlijk fantastisch om te voldoen aan dat deel van het zendingsbevel.
Zie Mattheüs 28:19. Gaat dan henen, maakt al de volken tot mijn discipelen en doopt hen in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes en leert hen onderhouden al wat Ik u bevolen heb.

365 Dagen gebed365 dagen in gebed succesvol afgerond
 

TGTM-DWDM NL en SR zijn in 2021 van start gegaan met 365 dagen bidden en vasten. Elke dag werd er samen gebeden. De teamleden hebben volhard in gebed en wij danken God voor het succesvol afronden van deze gebedsperiode. De bijzondere activiteiten en ontwikkelingen binnen TGTM zijn mede te danken aan deze gebedsactie. En natuurlijk zijn er ook persoonlijke getuigenissen en transformaties die hebben plaatsgevonden. God is een goede God.
 
Wees altijd verheugd, bid onophoudelijk, dank God onder alle omstandigheden, want dat is wat Hij van u, die één bent met Christus Jezus, verlangt.
1 Tessalonicenzen 5:16-18

Discipling The Nations Int.Discipling The nations brings Restoration

In maart 2021 startte TGTM-DWDM met de missie Jezus en het woord Gods op een andere manier te herintroduceren bij het volk. Wij zien dat velen nog gebukt gaan onder allerlei omstandigheden, ziekten en kwalen. In plaats van het woord toe te passen in hun leven, nemen zij een afwachtende houding aan met betrekking tot een gebed van iemand anders. Dat iemand anders voor je bidt is niet fout, maar het is wel belangrijk te weten dat overwinning, genezing en bevrijding ook mogelijk zijn door het woord toe te passen en ernaar te handelen. In dit geval hebben wij het specifiek over de zeven wonderen van het kruis.
 
Verder lezen

Discipelschapschool Int.

Op 9 Oktober 2021 ging de TGTM Discipelschapschool van start. Met Nederland en Suriname zijn het samen 30 studenten die aan deze opleiding deelnemen. De discipelschapschool heeft lokale en internationale trainers en mentoren.

Michael Maijnard Herbevestigd tot Apostel

In 2019 werd Michael Maijnard wederom bevestigd tot Apostel. Dit keer in het grotere publiek waarbij 2500 bezoekers aanwezig waren bij de Feast Of God. Een internationale dansfestival tot Glorie en Ere van God.

In deze video vind je tevens de profetische woorden die over zijn leven zijn uitgesproken op dat bijzonder moment.

Discipelschaphuizen

Zowel in Nederland in DSH WEST, DSH Zuid-Oost en in Suriname, zijn de identiteit trainingen op gang. Met Nederland en Suriname nemen samen 60 participanten deel aan deze training. Een training waarbij het 6e (verzoening met God) en 7e wonder (wedergeboorte) van het kruis centraal staan. Wij starten in Februari 2022 weer met nieuwe identiteit trainingen met name ” Mijn identiteit weerspiegelt in Christus” .

Dansworkshop Stichting RIYOS

Op Dinsdag 10 maart 2020 hebben enkele leden van Chosen One (onderdeel van DWDM) een bezoek gebracht aan Stichting RIYOS. Deze stichting vangt kinderen op variërend in de leeftijd van 0 t/m 16 jaar. Het doel van dit bezoek was om de kinderen kennis te laten maken met het dansen voor de Heer met als focus de dansstijl Afro/Afrikaans.

Lees meer

Translate »

Deze tekst is beveiligd.

Don`t copy text!