Chat with us, powered by LiveChat
Spread the love

Discipelschap Training- DSH Amsterdam

Een discipelschap cursus van 13 sessies voor iedere christen. Vanaf 18 oktober, tijdens de 2e dienst van 14:00-16:00 uur.

Jesaja 61:1 en 4
1De Geest des Heren Heren is op mij, omdat de Here mij gezalfd heeft;

Hij heeft mij gezonden om een blijde boodschap te brengen aan ootmoedigen,

om te verbinden gebrokenen van hart, om voor gevangenen vrijlating uit te roepen

en voor gebondenen opening der gevangenis;

4Zij zullen de overoude puinhopen herbouwen, het verwoeste uit vroeger tijd doen

herrijzen en de steden vernieuwen,

die in puin liggen, die verwoest hebben gelegen van geslacht op geslacht.

Het is belangrijk dat je niet kijkt hoelang je Christus kent en Christen bent. Het is belangrijk dat je weet wie je bent als persoon en wie je bent in Christus. Wat is het maatschappelijk en geestelijk doel in jouw leven en wat is jouw bestemming in Christus.

Waarom deelnemen aan deze cursus?
De cursus is voor elke christen. Ben je nou pas bekeerd of heb jij de Here Jezus al enige tijd aangenomen als jouw Verlosser en Heiland? Sta je al in de bediening of heb je nog geen flauw idee wat Gods plan is met jou leven? Je bent toegewijd, bid maar je hebt toch het gevoel te draaien in vicieuze cirkels? Je hebt het gevoel vast te zijn gelopen, of je herkent niets terug van wie jij eigenlijk bent of zou willen zijn in Christus. Je voelt je soms afgewezen en wil opgeven, en dan weer sterk genoeg om door te gaan.

De cursus is bedoeld om je te helpen om:

  • De muren, belemmeringen en misleidingen op diverse gebieden in jouw leven, geestelijk en maatschappelijke groei te ontdekken
  • Te groeien naar een grotere mate van geestelijke volwassenheid
  • Jou denken te vernieuwen en daardoor effectief conflicten met jezelf, anderen en op geestelijk gebied oplossen. Je leert jezelf weerspiegelen in het hart van Christus en daardoor kom je vrij van negatieve gedachten en slechte gewoonten.

En wij allen, die met een aangezicht, waarop geen bedekking meer is,
de heerlijkheid des Heren weerspiegelen, veranderen naar hetzelfde beeld van heerlijkheid tot heerlijkheid, immers door de Here, die Geest is.
(2 Korintiërs 3:18)”

In deze cursus is het belangrijk dat je open en vrij bent. De cursus is dus niet gericht op het oordelen van jou, het gaat dus niet om je gedrag.
Het gaat erom of je nu wel in de waarheid of leugen gelooft, en of je staat in de toebedeelde (geërfde) autoriteit van Christus over jouw leven.
Soms zitten wij zo vast in slechte gewoonten, negatieve gedachten, angsten, onvergevingsgezindheid of veroordeling. Maar diep in ons hart willen wij geholpen worden, wij kunnen het niet alleen. Deze cursus zal je helpen je ware identiteit te weerspiegelen in Christus.  Je leren elke valse bedekking die de ware identiteit bedekt te ontdekken en te ontmaskeren, en je helpen om verder te gaan.

 Wat heb ik nodig?

De mensen die aan de middag Celebration meedoen, zullen 2 boeken zelf moeten aanschaffen. Het boek “Vrijspraak ” (+/-€20 en het boek Freedom in Christ +/- €5) Er zijn GEEN kosten verbonden aan de middag ( training) Celebration wel vragen wij je commitment (13 weken) zolang de training duurt.

Translate »
Don`t copy text!