Chat with us, powered by LiveChat
Spread the love

 

TGTM is een evangelische organisatie en gaat dan ook te werk vanuit de Christelijke geloofsovertuiging. Oprichter Michael Maijnard vindt het belangrijk om mensen naast maatschappelijke begeleiding ook te begeleiden in hun zoektocht naar Jezus Christus.

Tijdens spreekbeurten, bijbelstudies en discipelschapcursussen wil Michael het woord van God dan ook graag verspreiden. Hij richt zich tijdens deze missie met name op de ‘jongere’ medemens (tot ong. 40 jaar), die opensstaat voor innerlijke genezing en die zijn identiteit in Christus willen leren kennen. Ook zullen zij begeleid worden tijdens het vinden van het pad dat God voor hen heeft voorbestemd.

Om het pad van God te vinden leert Michael de deelnemers om hun vaak verkeerd aangeleerde gedachtegangen en overtuigingen te verbreken en vrij te raken van hun verleden. Het is daarin van essentieel belang dat men leert wat Christus voor een ieder heeft gedaan en hierin zijn identiteit vindt, zodat in die vrijheid verder gewandeld kan worden. Tijdens de discipelschapcursussen maakt Michael gebruik van het lesmateriaal van Freedom In Christ Ministries.

Ook tijdens deze spreekbeurten, bijbelstudies en discipelschapcursussen begeleid Michael de mensen middels het WHTU-principe. Hierbij staan de letters voor:

W = Winnen 
H= Herstellen
T = Toerusten
U = Uitzenden 

Zelf blijft Michael zichzelf ook continu ontwikkelen, om zijn eigen cursisten zo goed mogelijk te kunnen begeleiden. Door de jaren heen heeft hij zelf dan ook de nodige trainingen en cursussen op evangelisch gebied gevolgd en sinds september 2018 is Michael gestart met een studie aan de Vrij Zijn Trainingsschool in Ede.

Translate »
Don`t copy text!