Chat with us, powered by LiveChat
Spread the love

Naast dat TGTM ernaar streeft om grote veranderingen te bewerkstelligen in hulpbehoevende landen, heeft oprichter Michael Maijnard ook een andere passie waar hij zich  namens TGTM met volle overgave voor inzet. Regelmatig geeft hij spreekbeurten en trainingen op het gebied van de (maatschappelijke) ontwikkeling van de mens.

Tijdens deze trainingen probeert Michael de deelnemers van de bijeenkomsten te laten inzien, dat zij (door middel van het volgen een aantal hele praktische stappen) hun leven drastisch kunnen veranderen.

Tijdens trainingen die Michael geeft volgt hij trouw de DOENN-methode.
Dit staat voor:

D = Destination
O = Observe
E = Empowerment
N = Needs
N = Non Verbal Communication

Michael daagt de deelnemers van de trainingen uit om anders te gaan denken, dan zij tot noch toe hebben gedaan. Dit stimuleert hen om in de toekomst optimaal te kunnen functioneren en zich te ontwikkelen op persoonlijk en professioneel vlak. Om de deelnemers te stimuleren en hen in beweging te laten komen, rijkt Michael hen daarnaast duidelijke en praktische handvatten, die gebaseerd zijn op actuele psychologische inzichten.

Translate »
Don`t copy text!