Chat with us, powered by LiveChat
Spread the love

The Global Tent Maker discipelschap school oftewel TGTM discipelschap school is een opleiding waarbij je in het 1e studie termijn theoretische en praktische tips of opdrachten krijgt en deze zoveel als mogelijk in het 2e studie termijn zelfstandig uitvoert. Gedurende deze opleiding wordt je niet alleen onderricht in discipelschap maar ook in het inzetten van de talenten en bedieningsgaven die jou zijn toebedeeld. De opleiding duurt in totaal 14 maanden. Het eerste studie termijn bestaat uit 8 modules die per maand zijn uitgewerkt. Het 2e studie termijn bestaat uit 6 modules/maanden). In het 2e studie termijn zal jij veel projecten zelfstandig en in groepsverband uitvoeren, gericht op evangelisatie en discipelschap.

Het Doel van deze school/ training is om de belangrijke fundamenten m.b.t. discipelschap vanuit de Bijbel samen met jou te onderzoeken en toe te passen, zodat je daadwerkelijk een discipel van God kan worden. Wij beginnen in de eerste 4 modules met de focus op jouw persoonlijke geestelijke groei zodat je sterk en krachtig staat in de Heer. Dit doen wij door jou toe te rusten met bijbels onderwijs. Het omvat onderwijs die je van huis uit goed tot je kunt nemen d.m.v. leesmateriaal, gesprekken met jouw mentor en Webinars. Je opdrachten doe je dus thuis, en eenmaal in de maand komen wij samen en hebben wij groepsdiscussies. Al onze ontmoetingen worden geleid in voorbede en aanbidding.

 

Belang om getraind te worden

Het opperbevel dat de Here gaf voordat Hij verrees naar de Hemel was, “Gaat dan henen, maakt al de volken tot mijn discipelen en doopt hen in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes en leert hen onderhouden al wat Ik u bevolen heb. En zie, Ik ben met u al de dagen tot aan de voleinding der wereld” (Mattheüs 28: 19 – 20).

Het is belangrijk om discipelschapstraining te ontvangen omdat discipelen worden gemaakt en niet worden geboren. Gedurende de training zal je tools aangereikt krijgen die erin zullen resulteren dat je niet alleen een ware discipel wordt, maar dat je anderen ook kan trainen zodat zij ook discipelen kunnen worden van de Here Jezus Christus.

 

Na de eerste periode wordt je opgeleid tot discipelmaker en beginnen wij met het uitvoeren van praktische opdrachten.

In de opleiding tot discipelmaker zullen er in de navolgende 4 modules heel veel praktische tips en opdrachten volgen die jou klaar maken voor het eigenlijke werk. In deze periode komen wij twee wekelijks bij elkaar.

Onze training is zodanig ontworpen om jou als opkomende ​​discipelmaker te helpen volwassen en volwaardige toegewijde volgelingen van Christus te maken, die hetzelfde kunnen doen met anderen!!

De inhoud is gericht op een aantal belangrijke onderwerpen die volgens ons alle cruciale gebieden zullen behandelen die nodig zijn om jou te helpen om volledig toegewijde volgelingen van Jezus te maken.

Gedurende de discipelschapstraining zullen wij ons richten op de diverse aspecten die nodig zijn om je tot een ware discipel te maken.

 

De studies zullen betrekking hebben op: 

Identiteit. Als je weet wie God is en wat Jezus Christus heeft bewerkstelligd voor jou, zal jij jezelf op een ander manier leren kennen. Je zult leren wandelen in de intimiteit en de autoriteit van God. Wie ben jij, wat is jou opdracht of bestemming, waar ben je nu? En waar ga jij naar toe? Een onderzoek naar jou bedieningsgaven is ook onderdeel van deze module.

Discipelschap. In deze module gaan wij samen op zoek naar de Bijbelse waarheden van discipelschap. Wie is een discipel, en wat is jouw rol hierin? Hoe wordt je een discipel ? ………

Leiderschap. In deze module onderzoeken wij samen met jouw leiderschap vanuit de Bijbel. Hoe werden deze leiders geroepen, hun bekwaamheden en hun strategieën maar ook hun fouten. Vanuit deze inzichten zal jij ook leren wat goed leiderschap is en hoe hierin te wandelen.

Verschillende leerstijlen. Niet iedereen neemt op dezelfde manier gemakkelijk informatie tot zich op, wij leren jou daarom de verschillende leerstijlen. Hoe deze te herkennen en toe te passen in het maken of onderrichten van discipelen.

Vermenigvuldiging (Marcus 3:13-15)
Wat zijn drie dingen die een steward doet? Wat was Gods eerste bevel voor de mens? Wat was het laatste bevel van Jezus aan de mens? Hoe kan ik vruchtbaar zijn en me vermenigvuldigen?

Gebed. Lees je Bijbel, Bid elke dag, als je groeien wil. Dit is een lied dat je vast wel kent en als kind gezongen heb. Indien je daadwerkelijk geestelijk wilt groeien, zal gebed een aspect zijn dat je dagelijks zal moet toepassen. Wij zullen je leren hoe je profetisch kan bidden en antwoord kan ontvangen van de Here.

 Gehoorzaamheid. Een bekende Bijbelse uitspraak is ‘gehoorzaamheid is beter dan offeranden’. We zeggen vaak genoeg ‘had ik maar naar de stem des Here geluistert’. Wij zullen je leren om de stem des Here te leren verstaan en te kiezen om gehoorzaam te zijn, daarmee bespaar je jezelf een heleboel ellende.

Wandel met de Here. Het is van eminent belang dat je ten alle tijden wandelt met de Here, Hij zal je immers de instructies en richting geven die nodig zijn om je bestemming te kunnen bereiken.

Zending. Jezus was een ware zendeling, Hij trok van de ene stad naar de andere, om zielen te winnen en gebondene vrij te zetten. Jezus trok uit naar gebieden die Zijn vader op Z’n hart legde. Wij zullen u de tools aanreiken die Jezus gebruikt heeft als Zendeling.

Zaaien. Wat wordt precies bedoeld met zaaien, de afgelopen periode lijkt dat steeds centraal te staan bij predikingen. Is zaaien het geven van geld in de hoop dat het verdubbeld wordt? Of is zaaien het eenvoudige evangelie welke mensen  transformeert en terugbrengt naar Gods familie. Wij zullen de Bijbelse principes met u behandelen aangaande zaaien, zoals Jezus dat deed.

 

 

Onze doelen bereiken wij samen met jou door veel praktische voorbeelden en opdrachten mee te geven zoals;

·        Projecten- Sociale projecten die de invloed gebied veranderen en tegelijk de Naam van God verhogen en bekendmaken aan degene die daarvoor openstaan. Deze projecten zullen wij samen uitvoeren.

·        Nieuwe strategieën op het gebied van ontwikkeling. Wij denken dan aan: Studiedagen, Cursussen, Trainingen door verschillende docenten met ervaring en expertise. Speciale ontmoetingsdagen, excursies, verootmoediging, vasten & bezinningsdagen.

·        Talent en Gaven, door middel van gaven en talenten op jouw eigen creatieve manier mensen aantrekken en maken tot discipelen.

·         Zendingsreizen, er zullen ook zendingsreizen georganiseerd worden. Het is belangrijk dat je niet alleen binnen je comfortzone zielen leert winnen, maar wij zullen gezamenlijk uittrekken.

 

Nadat de discipelschapschool is afgerond, zullen leerlingen in staat zijn om:

  • Tien (10) basis discipelschapslessen te verzorgen, waarbij gebruik gemaakt dient te worden van een reproduceerbaar trainingsproces. Ten alle tijden dient Jezus Christus centraal te staan.
  • Tenminste acht (8) eigenschappen op te noemen, waaraan aan volgeling van Jezus Christus dient te voldoen
  • Een kleine groep aanbidders te leiden, op basis van de belangrijkste principes.
  • Overtuigend een getuigenis en het evangelie kunnen delen met derden, waarbij u zelfverzekerd overkomt.
  • Op basis van Handelingen , een visie en presentatie uit te werken hoe u zielen zult winnen voor de Here.
  • In Staat moeten zijn om een discipelschap groep te starten, die kan uitgroeien tot een gemeente en anderen onderwijzen om hetzelfde te doen.

 Organisatie:

De organisatie van deze training bestaat uit een goed getraind team van Discipelschap leiders die komen uit TGTM, met goede ervaring op het winnen, herstellen, toerusten en uitzenden van discipelen.

 Tijd en locatie:

Zondag 13 oktober 2019  –  opendag (start 11.00 u – 14.00 u)
Zondag 3 november 2019  – 1e bijeenkomst (start 11.00 u – 14.00 u)
Adres: Flexbieb op Ijburg

 

 Investering

Om de school draaiende te kunnen houden zijn er namelijk kosten die daarmee gepaard gaan. Om deel te nemen aan de training zijn er daarom kosten aan verbonden.  Wij hebben graag dat je het bedrag dat je zal betalen beschouwd als een investering in plaats van een betaling, je bent immers bezig te investeren in je bediening.

De investering in het eerste studie termijn van 8 maanden/ modules, bedraagt €280,- indien je dat in 1 keer betaald ontvangt u €30 korting en betaald u dus €250  .

Indien je per module betaald dan is jouw investering €35,- per module.

De investering in studiemateriaal staat los van het bovenstaand bedrag en kunnen oplopen tot €100,- voor het 1e studie termijn.

De investering in het tweede studie termijn van 6 maanden/ modules, bedraagt €150,- en wordt in 2 termijnen betaald.

De investering die nodig is voor het uitvoeren van de projecten en zendingsreizen zal afhankelijk zijn van de aard van het project en het gebied naar waar wij zullen uittrekken. De middelen voor het uitvoeren van de projecten kunnen onder andere middels fundraisingactiviteiten worden ingezameld.

Ieder krijgt een mentor die hem/haar persoonlijk begeleidt. Jou uren en tijden met jou mentor stemmen jullie samen af.

Ben jij geïnteresseerd om deze roeping uit te dragen? Heb jij een hart voor de verloren zielen? Ben je vol van de Here en je wilt heel graag helpen Zijn Koninkrijk te bouwen? Wilt je een bijdrage leveren om jouw natie te veranderen? Ben je overtuigd van jouw leiderschap potenties en of ambities? Hebt je een ander talent waarmee je anderen zou kunnen helpen door ze te onderrichten? Noem maar op!  Klik op nu inschrijven

The Global Tent Maker Ministries
NL63ABNA0849362660

Of maak dan gauw contact via dit formulier want deze training is dan voor jou.

Contact

 

TGTM school of ministry

Phone: 0611190446

Email: Info@tgtm.org

Website: ww.tgtm.org

 

Translate »
Don`t copy text!