Michael Maynard

Michael Maijnard is de toegewijde echtgenoot van Shirley, vader van twee (inmiddels volwassen) dochters en grootvader van prachtige kleinkinderen. Hij is in 1964 geboren in Paramaribo, Suriname en op 5-jarige leeftijd samen met zijn ouders geëmigreerd naar Nederland.

Michael’s jeugd

Ondanks dat Michael opgroeide in een ogenschijnlijk hecht en gelukkig katholiek Christelijk gezin, bleek zijn realiteit heel anders. Het gezin was namelijk actief in de afgoderij en Michael’s jeugdige jaren waren dan ook te omschrijven als zeer turbulent. Op zoek naar macht en rijkdom wilde zijn vader de toen 3-jarige Michael offeren aan een afgod, maar gelukkig kon zijn moeder dit nog net op tijd voorkomen.

Helaas was dit niet het enige lijden waar Michael mee moest leven. Sinds zijn derde levensjaar had hij namelijk te kampen met chronische pijnen in zijn lichaam, waar artsen (en wonderdokters) zich geen raad mee wisten en niemand was in staat hem helpen. Michael groeide dan ook op met het idee dat dit zijn leven/toekomst was en op 17-jarige leeftijd raakte hij zo gedemotiveerd dat hij besloot om zijn schoolcarrière te beëindigen. Doordat hij de motivatie en benodigde levensdoelen miste, probeerde Michael zijn leven op een andere manier invulling te geven en zocht zijn heil in het uitgaansleven en in relaties. Ook hierin kon hij niet het ultieme geluk vinden waar hij zo naarstig naar op zoek was en hij vroeg zich steeds vaker af wat nu eigenlijk het doel van leven was. Later bleek dat hier het zaadje van geloof in Jezus Christus werd geplant.

Michael’s weg naar God

Op zoek naar genezing en bevrijding, kreeg Michael op 34-jarige leeftijd zijn eerste en tevens levensveranderende ontmoeting met het geloof. Hij leerde Jezus Christus kennen als zijn Redder en Verlosser, accepteerde de enige ware God als zijn vader en de Heilige Geest nam de rol van Trooster aan in zijn leven. Na zijn bekering  kreeg Michael het intense verlangen om zich meer te verdiepen in het leven van Jezus en hij besloot op zoek te gaan naar een goede kerk waar hij dit kon doen, om zo een daadwerkelijke discipel van Christus te worden.

De echte ommekeer in Michael’s leven kwam echter toen Jezus hem op 43-jarige leeftijd bevrijdde. Niet alleen kwam er een einde aan ruim 40 jaar te hebben moeten leven met bijna ondraaglijke lichamelijke pijn, ook Michael’s ziel werd door Jezus genezen en bevrijd. Dit had zo’n ingrijpend effect op Michael zijn leven dat deze radicaal veranderde en voor het eerst een daadwerkelijk doel kreeg. God had hem een bestemming in het leven gegeven en een duidelijk pad dat hij diende te bewandelen, waardoor Michael zijn eigenwaarde terug kreeg, zijn identiteit in Christus vond en weer volledig opbloeide.

Michael’s werk voor God

Deze grote ontwikkelingen op geestelijk vlak brachten Michael nieuwe kansen op kerkelijk gebied. God maakte het zijn roeping om als evangelist en apostel Hem trouw te dienen en dit werd bevestigd door Michael’s voormalige leiders en profetische woorden. In 2012 werd hij dan ook ingezegend als jeugdleider en youth pastor. In deze bijzondere rol heeft Michael al vele jongeren mogen helpen en begeleiden in hun zoektocht naar die levensveranderende ontmoeting met Jezus Christus. Hij leerde deze jongeren hun identiteit in Christus te vinden en het pad van hun levensbestemming met volledig vertrouwen in Hem te bewandelen. Naast zijn werk als jeugdleider en youth pastor maakte Michael van 2011 tot 2013 ook deel uit van een evangelisch genezingsteam en werd hij in 2013 ingezegend als co-pastor, waarna hij van 2014 tot 2018 o.a. actief is geweest als oudste van een plaatselijke gemeente.

Hier kwam echter verandering in toen Michael en zijn vrouw Shirley de boodschap van God kregen om vanuit een eigen bediening verder te gaan. Zodoende zijn zij (samen met een team dat geroepen is in de vijfvoudige bediening) in 2018 een eigen bediening gestart: The Global Tent Maker Ministeries. In datzelfde jaar (én in 2019) is Michael tevens bevestigd als apostel en met een apostolische bediening.

Kortom, door die eerste ontmoeting met Jezus Christus is het leven van Michael ten goede radicaal veranderd. Hij heeft een enorm verlangen en is zeer gedreven om ook aan anderen (met name jongvolwassenen en mensen die door omstandigheden aan de zelfkant van de maatschappij terecht zijn gekomen of dreigen te komen) te laten zien wat hun waarde is in Christus, zodat zij op hun beurt God’s doel voor hun leven kunnen inzien en ook zullen bereiken. Michael streeft ernaar om (ook in praktische zin) verandering te brengen in het leven van deze mensen en hen naar eigen zeggen te helpen door hen “geen vissen te geven, maar hen te leren om zelf te vissen” door middel van het geven van spreekbeurten en trainingen.

Michael’s achtergrond op professioneel gebied

Ook op professioneel gebied stond Michael na zijn bekering grote en onverwachte veranderingen te wachten. Tot zijn eigen verwondering bleek uit een assessment dat hij functioneerde op WO-niveau en door het volgen van diverse trainingen/opleidingen (waaronder een training in London voor Public Speaking en een opleiding Verandermanagement) maakte Michael zichzelf vele waardevolle capaciteiten eigen. Hierdoor was hij tevens in staat anderen te helpen met het bereiken van hun doelen en heeft hij een carrière van ruim 18 jaar opgebouwd in logistiek leidinggevende functies bij een tal van grote multinationals. Door de jaren heen heeft Michael geleerd om te structureren, fundamenten te leggen en organisaties op te bouwen, waarbij hij zowel de organisatie als de mensen helpt om een blijvende verbetering te bewerkstelligen.

 

Deze tekst is beveiligd.