Chat with us, powered by LiveChat
Spread the love
T G T M - D W D M

SCHOLENPROJECT

MIDDELBARE

SCHOLEN

In de voorbereidingen naar Het Feest van God wordt er
evangelisatie gedaan d.m.v. dans en het woord. De
studenten maken kennis met God op een andere manier
die voor hun laagdrempelig en prettig is, maar toch een
leuke ervaring. Samen hebben we zeker 200 bovenbouw
studenten bereikt, waarvan 75 hebben geregistreerd of
deelgenomen aan het festival!

Het scholenproject gebruikte dans als een krachtig medium
om jonge mensen hun ware identiteit te laten
herontdekken. Door dit initiatief voelden studenten een
honger naar Gods onvoorwaardelijke liefde en werden ze
gestimuleerd om hun verborgen talenten te verkennen en
te gebruiken voor een hoger doel.

T G T M - D W D M

SCHOLENPROJECT

LAGERE

SCHOLEN

In de voorbereidingen naar Het Feest van God wordt er
evangelisatie gedaan d.m.v. dans en het woord. De
kinderen maken kennis met God op een andere manier
die voor hun laagdrempelig en prettig is, maar toch een
leuke ervaring. Samen hebben we zeker 200 lagere
school studenten bereikt, waarvan 65 hebben
geregistreerd of deelgenomen aan het festival!

PRAISE &
WORSHIP MARS

600+ geregistreerde deelnemers

5 km Loop

“Laten we Suriname eraan herinneren dat
God altijd aanwezig is en dat er nog steeds
talloze redenen zijn om Hem dankbaar te
zijn! Zoals Psalm 136:1 zegt: ‘Loof de
HEER, want hij is goed, eeuwig duurt zijn
trouw.’ Laten we deze waarheid in ons
hart bewaren en samen delen tijdens de
Praise & Worship Mars gehouden op 21
augustus 2023.”

Met een krachtige geestelijke en
fysieke aanwezigheid trok de Praise &
Worship Mars door de straten van
Suriname, een statement makend en
de naam van Jezus luid verkondigend.
Dit initiatief was een gedurfde stap in
het evangeliseren en het
terugwinnen van het land voor Jezus.
Er waren naast de geregistreerden
heel veel voorbijgangers en anderen
die zich hebben aangesloten bij deze
activiteit.

BEZOEK PRESIDENT

PROPHETIC RELEASE & PRAYERS

Inleiding:
Een historisch moment ontvouwde zich toen een
speciale delegatie een bezoek bracht aan de president
van Suriname, niet alleen als een formaliteit, maar met
een dieper geestelijk doel.


Hoofdinhoud: Het bezoek aan de president was veel
meer dan een beleefdheidsbezoek. Het was een
goddelijke gelegenheid om het profetische woord vrij
te zetten over het land en zijn leiderschap. Tijdens deze
ontmoeting was er een speciale tijd van gebed, waarbij
zowel voor de president als voor het welzijn van
Suriname werd gebeden. Dit bezoek benadrukte de
kracht van gebed en profetie in het vormgeven van de
toekomst van een natie en het ondersteunen van haar
leiders.

TGTM-DWDM
SUMMIT WITH
DANCE SESSIONS
WORDSTUDY
HEALING STATION

Feast of God -
1000+ dancers
26 Aug 2023

1200+- deelnemers

2500+ bezoekers

Het 1000 Dansers Festival, met een hart voor
evangelisatie, bereikte de jeugd op een
dynamische manier. Het ging niet alleen over
dans, maar ook over het ontwaken van het besef
van Gods rol in hun leven en de roep tot herstel

en vernieuwing.

131+ bedieningen

131 bedieningen hebben deelgenomen aan deze
avond, waaronder 80 gelijk verbonden aan hun gemeenten

De toegangskaarten kon men bemachtigen door
levensmiddelen in te ruilen. Deze levensmiddelen
worden ingezet om social zwakkeren te ondersteunen.

Levensmiddelenruil: Ondersteuning voor Scholen en Gezinnen in Nood

Inleiding:
In een tijd waar gemeenschapszorg en solidariteit
meer dan ooit nodig zijn, heeft een uniek
ticketing-initiatief gezorgd voor een golf van steun
en liefdadigheid voor de meest behoeftigen in
onze samenleving.


Hoofdinhoud:
De toegangskaarten voor de 1000 dansers Feest
van God waren niet zomaar te verkrijgen; in
plaats van een financiële bijdrage, werden
geïnteresseerden aangemoedigd om
levensmiddelen te doneren. Deze levensmiddelen
hebben vervolgens een tweeledig doel gediend:

 1. Zegen voor Scholen: Een deel van de
  verzamelde levensmiddelen is omgezet in
  broodbelegpakketten die direct ten goede
  komen aan scholen. Dit initiatief heeft ervoor
  gezorgd dat vele kinderen, die misschien te
  maken hebben met voedselonzekerheid, elke
  dag kunnen genieten van voedzame
  maaltijden op school.
 2. Ondersteuning voor Gezinnen: Naast de
  scholen zijn er ook pakketten samengesteld
  voor gezinnen in nood, zodat zij een extra
  helpende hand krijgen in deze uitdagende
  tijden.

 

Daarnaast is er dankzij de vrijgevigheid van de
gemeenschap een extra zegen in de vorm van
schoolpakketten, compleet met essentiële
schoolartikelen, die aan leerlingen zijn
geschonken.
DWDM, die inmiddels de trotse mijlpaal van 20
jaar nadert, heeft dit initiatief al 10 jaar lang met
veel succes uitgevoerd. De laatste vijf jaar is dit
gedaan in samenwerking met TGTM, waardoor de
impact en reikwijdte van de missie en visie groter
is geworden. TGTM is tevens de overkoepelende
gemeente over deze bediening DWDM.


Conclusie:
De levensmiddelenruil is meer dan alleen een
uniek ticketingsysteem; het is een beweging van
liefde, zorg en gemeenschapszin. Het dient als
een herinnering dat wanneer we samenwerken,
we een significante en positieve impact kunnen
hebben op de levens van velen.

Discipelschap traject

Na het ondernemen van diverse impactvolle
activiteiten is het essentieel om ervoor te zorgen dat de
bereikte resultaten duurzaam en langdurig zijn. Daarom
wordt er veel waarde gehecht aan een doordacht
discipelschap traject.
Het discipelschap traject is ontworpen om individuen
te ondersteunen na hun ervaringen tijdens de
activiteiten. Dit traject is opgebouwd uit de volgende
componenten:

 1. Follow-up sessies: Deze sessies zorgen ervoor dat
  de deelnemers de kans krijgen om hun ervaringen
  te delen, vragen te stellen en begeleiding te
  krijgen bij eventuele uitdagingen die ze
  tegenkomen na de activiteit.
 2. Mentorschap: Vrijwillige mentoren zullen
  beschikbaar zijn om de deelnemers te begeleiden,
  zodat ze hun geleerde lessen kunnen integreren in
  hun dagelijks leven.
 3. Gemeenschapsgroepen (small communities):
  Regelmatige bijeenkomsten worden georganiseerd
  om een gemeenschap van gelijkgestemden te
  creëren. Deze groepen bieden een veilige ruimte
  waarin men elkaar kan steunen, inspireren en
  bemoedigen.
  Na het ondernemen van diverse impactvolle
  Ressourcen & Materialen: Er zullen materialen
  beschikbaar worden gesteld (zoals boeken, online
  cursussen, en werkboeken) die verdieping bieden
  en helpen bij het verder verkennen van de thema’s
  die tijdens de activiteiten zijn besproken.
 4. Feedback Mechanisme: Er zal een systeem
  worden opgezet waarbij deelnemers feedback
  kunnen geven over hun ervaringen en suggesties
  kunnen doen voor verbetering. Dit zorgt voor
  continue verbetering van het discipelschap traject.

 

Nickerie Ministry

Translate »
Don`t copy text!