Chat with us, powered by LiveChat
Spread the love
Efeziërs 4: 11-14

En Hij heeft dus geschenken gegeven aan de gemeente: Hij maakte sommige mensen tot boodschappers van God, anderen tot profeten, anderen tot evangelisten, en weer anderen tot herders en leraren. Zij moeten de gelovigen helpen geestelijk volwassen te worden. Zij leren hun hoe ze elkaar en de Heer moeten dienen, zodat het Lichaam van Christus sterk en volwassen wordt. Zo zullen wij allemaal helemaal één worden in het geloof. En zo zullen we de Zoon van God goed leren kennen. Dan zijn we geestelijk volwassen, helemaal vol van Christus. Dan zijn we geen onvolwassen mensen meer die steeds van gedachten veranderen. Dan lijken we niet meer op golven die op en neer en heen en weer geslingerd worden door de wind. Daarmee bedoel ik: dan geloven we niet meer zomaar alles wat allerlei bedriegers ons proberen wijs te maken. Want ze proberen ons allerlei verkeerde dingen te leren.

De apostolische trainingscentra van TGTM Ministries zijn in het leven geroepen om discipelen, die hun Vrijheid hebben herwonnen, toe te rusten en uit te zenden. Deze twee laatste pijlers van de visie van TGTM Ministeries worden gedaan door dienaars uit de vijfvoudige bediening.

Mattheüs 28:19

Ga nu op pad en maak alle volken tot leerlingen van Mij. Doop hen in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. En leer hen om alles te doen wat Ik ook aan jullie heb geleerd.

Omdat bovenstaande opdracht van Christus ons leert dat elke Christen een General Call  heeft, worden de discipelen tijdens hun trainingen bewust gemaakt van hun roeping en wat deze inhoudt.

Daarnaast wordt er achterhaald of de discipelen zijn geroepen in de vijfvoudige bediening, welk talent of welke begaafdheid God hen uit genade heeft gegeven en hoe deze genadegave ingezet kan worden.

Translate »
Don`t copy text!