Chat with us, powered by LiveChat
Spread the love

 

 

Biografie Michael Maijnard

 

Michael Maijnard, heeft een sterk Apostolische en profetische bediening.
Hij is een overziener (van meerdere bedieningen) die zich sterk uit in het vaderschap, mentoren van leiders, discipelschap en herstel.

Michael is de oprichter van The Global Tent Maker International (TGTM) in Nederland en Suriname welke gebaseerd is op de vier pijlers Winnen, Herstellen, Toerusten en Uitzenden. Dit is een christelijke organisatie voor het emotioneel en geestelijk welzijn van verwonde of teruggevallen christenen en jeugdwerk. Vanuit TGTM ontstaan er o.a. Discipelschaphuizen en Living Room Editions – Small Communities (zie het bijbelboek Handelingen van de Apostelen) in huiselijke sfeer op externe locatie.

Michael is tevens Kingdom Business entrepreneur (Kingdom Financer), en de oprichter van de Measure More consultancy welke ontstaan is uit de visie “De tentenmaker (Paulus) bediening”.

Michael Maijnard is de toegewijde echtgenoot van Shirley, samen hebben zij 4 kinderen en 4 prachtige kleinkinderen. Hij is in 1964 geboren in Paramaribo, Suriname en op 5-jarige leeftijd samen met zijn ouders geëmigreerd naar Nederland.

Michael is een vader voor velen, een mensen-mens, die van familie, lezen, wandelen en gezelligheid houdt.  Hij durft beslissingen en verantwoordelijkheden te nemen voor genomen beslissingen, en leeft doelgericht en vastberaden. In de afgelopen twintig jaar als Christen, discipel, leider, trainer, problemsolver, mentor van leiders, evangelist en apostel heeft hij vele discipelen mogen maken, leiders mogen toerusten en kerken helpen herstructureren en vooral jongeren naar hun bestemming mogen leiden en dit apostolisch fundament te leggen.

Hij gelooft in discipelschap en redding door de laatste 18 uren van Christus (de zeven wonderen van het kruis) toe te passen in het leven van velen. Dankzij zijn eigen levensgetuigenis brachten de wonderen van het kruis een totale bevrijding en ommekeer teweeg in zijn leven.

Michael leed vanaf zijn derde jaar constante verschrikkelijke pijnen en ondanks een jarenlange slopende en zinloze gang langs vele artsen en ook wonderdokters, kon niemand hem helpen. Hij groeide op met het idee dat hij niets kon en niets zou worden. Daarom besloot hij op zeventienjarige leeftijd de school te verlaten. Michael zocht zijn heil onder andere in het uitgaansleven en in relaties, maar vond daarin geen blijvend geluk. Het bracht hem ook geen antwoord op zijn vraag naar het doel van zijn leven.

Op vierendertigjarige leeftijd had Michael een levensveranderende ontmoeting met Jezus Christus. De enige ware God kwam in zijn leven; hij leerde Jezus kennen als zijn Verlosser en Redder, God als zijn Vader en de Heilige Geest als zijn Trooster. Na deze levensveranderende ontmoeting met de Heer, heeft hij zich in de loop der jaren verder ontwikkeld tot autodidact op wetenschappelijk onderwijsniveau.

Michael heeft God vele jaren trouw gediend als o.a. jeugdleider, (jeugd-) pastor, ouderling en evangelist en heeft zo jongeren mogen helpen om dezelfde levensveranderende ontmoeting te hebben met Jezus, Jezus te leren kennen, hun identiteit in Christus te leren kennen, en te wandelen in hun bestemming. Heden is hij bevestigd als apostel.

Op grond van 2 Timotheüs 2:2 zet Michael zich op een zeer bijzondere manier in om de bediening van bevrijding en genezing voort te zetten d.m.v. discipelschap.

2 Tim 2:2 Wat je samen met veel andere mensen van mij hebt geleerd, moet jij weer leren aan betrouwbare mensen. Dan kunnen zij het zelf óók weer aan anderen leren.

Hiermee legt hij een apostolisch fundament in het proces van herstel d.m.v. de zeven wonderen van het kruis.

Michael bevestigt hierbij dat het krijgen en behouden van totale bevrijding een combinatie is van:

1. handoplegging;
2. transformatie door het woord van God (de vernieuwing van denken);
3. activatie van de geestelijke wandel (wandelen in de Geest en niet in het vlees);
4. zelfredzaamheid (eigen verantwoordelijkheid nemen).

Michael bracht bij velen herstel in de relatie tussen hen en God. Doordat de zeven wonderen van het kruis als een rode draad lopen door deze bediening worden zieken mentaal en fysiek genezen (geestelijke bevrijding). Door het toepassen van discipelschap welke plaats vindt in de diverse discipelschaphuizen die hij heeft opgericht, zowel in Nederland als in Suriname, worden velen bereikt door het woord van herstel.

Deze vorm van discipelschap heeft ook zijn impact op andere landen, zoals Curaçao, België en Frans-Guyana en brengt grote veranderingen in het persoonlijke leven en de bedieningen van degenen die daarbij betrokken zijn.

Als Kingdom Business entrepreneur opereert hij als CEO van zijn eigen bedrijf Measure More. Vanuit dit bedrijf biedt hij hulp aan organisaties om hun doelen efficiënt en beter te kunnen bereiken. Deze tools worden allemaal aangeboden in de diverse trainingen die hij heeft gevolgd, waaronder Verandermanagement, QHSE Manager, Kwaliteitsmanager, Lean Specialist, ISO Auditeur, Public Speaking, en Trainer en Coach, waarin hij extra tools kreeg om anderen en organisaties beter te kunnen helpen om hun doelen te bereiken. Daarnaast heeft hij inmiddels twintig jaar werkervaring in logistieke leidinggevende functies. Michael is ervan overtuigd dat christelijke organisaties niet hun fundament moeten bouwen op tienden of giften. Hij gelooft sterk in de tentenmakersbediening. Vanuit deze visie is Measure More opgestart om de bedieningen die zijn opgericht financieel bij te staan.

Kingdom Financing

  • Als organisatie of individu kun je evangelisatie projecten indienen ter ondersteuning van het Koninkrijk Gods.

  • Als startende bediening kun je een beroep doen op ons.

  • Zendings projecten kunnen ingediend worden voor financiële steun

  • Diverse duurzame sociale projecten kunnen ingediend worden voor eventuele financiële ondersteuning.

Door zijn ontmoeting met Jezus Christus heeft Michael zijn werkelijke waarde en zijn identiteit in Christus leren kennen en wandelt hij in het doel dat God heeft voor zijn leven. Zijn leven is radicaal veranderend, van pijnlijk, onhandelbaar en uitzichtloos naar een vreugdevolle toekomst.

Jezus is daadwerkelijk zijn Redder en Verlosser.

 

 

Translate »
Don`t copy text!