Chat with us, powered by LiveChat

Bezoek aan de President van Suriname

Prophetic release

Een moment in de geschiedenis van Suriname werd gedefinieerd toen een speciale delegatie waaronder Apostel Michael Maijnard het kabinet van de president binnenstapte. Deze ontmoeting was niet zomaar een beleefdheidsbezoek. Integendeel, het droeg een gewicht van goddelijke bedoeling en diepgaande geestelijke betekenis.

TGTM Doop dienst

Op 25 april 2021 hadden wij van TGTM onze eerste doopdienst.

Gaat dan henen, onderwijst al de volken, dezelve dopende in den Naam des Vaders, en des Zoons, en des Heiligen Geestes; lerende hen onderhouden alles, wat Ik u geboden heb. Math. 28:19

Fase 2 TGTM-DWDM Voedsel pakketten

Afhankelijk van de Covid-19 maatregelen zullen wij op zaterdag 16 januari wederom 20 gezinnen zegenen in Suriname.  Op 21 december 2020 hebben wij reeds 31 gezinnen blij gemaakt met een voedsel pakket. De omstandigheden verschillen per gezin. Wij hebben in deze fase kunnen omkijken naar wezen en armen. Doe recht aan weerlozen en wezen,
kom op voor verdrukten en zwakken.

Psalm 82:3

TGTM Discipelschapschool

In November 2018 ging de Discipelschapschool in Nederland van start met 22 studenten, tijdens deze training leert men de belangrijke fundamenten m.b.t. discipelschap vanuit de Bijbel zodat je daadwerkelijk een discipel van God kan worden.

Het opperbevel dat de Here gaf voordat Hij verrees naar de Hemel was: “Gaat dan henen, maakt al de volken tot mijn discipelen en doopt hen in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes en leert hen onderhouden al wat Ik u bevolen heb. En zie, Ik ben met u al de dagen tot aan de voleinding der wereld” (Mattheüs 28:19-20).

Het is belangrijk om discipelschapstraining te ontvangen omdat discipelen worden gemaakt en niet worden geboren. In April 2021 gaat de Discipelschapschool weer van start in Nederland en Suriname

Mini- Dance Festival Dec 2020

Op 4 dec 2020 hebben ruim 75 dansers deelgenomen aan een mini dance festival die wij i.s.m. andere dansbedieningen hebben opgezet. Dit maakte het jaaroffer van aanbidding en lofprijs compleet. Jaarlijks organiseert DWDM-TGTM ”Het feest van God” waarbij duizenden mensen bij elkaar komen om de Naam boven alle naam groot te maken. Dit jaar hebben wij vanwege de Covid-19 maatregelen geen groot feest kunnen hebben. God ziet het hart!

Discipelschap en herstel d.m.v. mentoring

TGTM is van start gegaan met Discipelschap herstel d.m.v. een mentoring program. Een Team bestaat uit mentors die mentees begeleiden, enerzijds om de DNA van TGTM te leren, anderzijds om te leren hoe ze het praktijk gedeelte van de bediening kunnen uitvoeren. In de praktijk leren om leiderschap te beoefenen. Mensen die reeds bereikt zijn, tot discipelen te maken en hen verder aansturen in hun bestemming te wandelen door de nodige aandacht en ondersteuning te geven. In de Bijbel zien wij dat vanaf Jezus de groep van twaalf bijeen geroepen had, ze werkten in teamverband. Deze teams waren Apostolisch- profetisch

TGTM-NL Youth

 

De jongeren in Nederland hebben één keer per maand hun eigen dienst. De gehele dienst wordt door hen voorbereid. Hier worden ze geactiveerd en vrijgezet om te wandelen in hun roeping. Bevrijding, bediening en overgave is een machtig deel van deze jongerendiensten. Het thema van de eerste TGTM YOUTH was “Focus op je connectie met God”.

Lees meer

Michael Maynard wederom bevestigd

Michael Maynard werd op 17 augustus 2019 in de Anthony Nesty Sporthal (Suriname) wederom bevestigd als Apostel. De profetieën en inzegening vonden plaats in gezelschap van Apostel Cynthia Draaibaar, Apostel Chris Montgomery en Rev. Eyesha Marable. Al heel vroeg bevestigde de Heer aan Cynthia , dat Michael is geroepen als een leider van leiders. De roeping op zijn leven is niet alleen om de gebrokene van hart te helpen herstellen, toe te rusten en uit te zenden, maar God heeft een groter plan met deze man zijn leven.

Lees meer

Scholen project in Suriname

‘Het scholenproject’ is een nieuwe dimensie die toegevoegd is aan het 1000 dansers project. Studenten vanaf 7 jaar van verschillende scholen hebben hieraan deelgenomen. De choreografie van een opgewekt christelijk lied,  werd wekelijks door de teachers van DWDM aan deze jonge studenten aangeleerd . Het doel van dit scholenproject is dat studenten op een voor hen creatieve wijze en in alle vrijheid in aanraking komen met het Woord van God, het morele te behouden terwijl je jezelf bent. De jongeren waren enthousiast en hadden er echt zin in, jongens en meisje deden mee.

Lees meer

Praise & Worship Mars in Suriname

Op zaterdag 16 Augustus stond er een Praise & Worship mars gepland, waarbij de Naam van God verhoogd werd binnen de straten van ons geliefd land Suriname. Dit was een bijzondere ervaring en het begin van een groter plaatje. Deze visie is samen met het scholenproject vanaf 2012 gegeven en is uiteindelijk 7 jaren later uiteindelijk tot leven gekomen. Het team van DWDM heeft hierbij heel goed werk verricht en de visie prachtig uitgedragen. Niet te vergeten Worship in Spirit and truth Ministries die de mars heel goed heeft voorbereid.

Translate »
Don`t copy text!