Chat with us, powered by LiveChat
Spread the love

 

TGTM is ontstaan vanuit het grote verlangen van oprichter Michael Maijnard, om naast het woord van God te verkondigen, ook iets te doen voor de jeugdige en minderbedeelde mensen op onze wereld. Hierbij werkt hij tijdens zijn missie- en zendingsreizen volgens het tentenmakersprincipe.

Het tentenmakersprincipe

Het tentenmakersprincipe komt voort uit de leer van Paulus, die volgens de vertaling van het Nederlands Bijbelgenootschap van 1951  (Handelingen 18:3) werkzaam was als tentenmaker.

In het hedendaagse leven wordt het tentenmakersprincipe veelal toegepast door zendingsorganisaties en heeft deze nog steeds een bijzondere betekenis. Het is een principe waarin iemand een beroep uitoefent en met de inkomsten o.a. voorziet in middelen voor het verkondigen van het evangelie onder niet-christenen. Zendelingen kunnen door hun beroep (zoals bijv. in de automatisering, het onderwijs en de medische zorg) makkelijker op plekken komen waar er veel vraag naar is, maar waar het Christelijke geloof niet officieel verkondigd mag of kan worden.

Tijdens hun zendingsreizen verspreiden Michael Maijnard en zijn team daarom dus ook niet alleen het woord van God door middel van spreekbeurten en trainingen. Ook zetten zij zich in om diverse tekorten in Derde Wereld-landen weg te nemen en helpen zij jongvolwassenen om hun weg naar God (terug) te vinden.

Samen met donerende partners (zowel financieel als in natura) werkt TGTM daarnaast aan diverse grootschalige projecten, zoals het aanleggen van waterputten en het aanleveren van medische apparatuur aan ziekenhuizen. Dit alles leidt tot een beter levensniveau van de mensen in de plaatsen waar Michael en zijn team naartoe reizen.

Translate »
Don`t copy text!