Chat with us, powered by LiveChat
Spread the love

 

Ministry House-Zuidoost

De visionair en oprichter van TGTM Michael Maijnard heeft de ministry house in Amsterdam-Zuidoost opgezet met het doel de missie om jongeren te helpen wandelen in hun goddelijke bestemming uit te voeren. De ministry house is een platform waar jongeren bijeen komen om hun geestelijke gaven te ontwikkelen en deze in te zetten om elkaar op te bouwen. Hierbij wordt discipelschap volgens Matt 28:19 toegepast en overdracht, vermenigvuldiging gefundamenteerd op 2 Tim 2: 2

Matteüs 28:19 NBG51

19Gaat dan henen, maakt al de volken tot mijn discipelen en doopt hen in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes en leert hen onderhouden al wat Ik u bevolen heb.

 

2 TIMOTEÜS 2

2en wat gij van mij gehoord hebt onder vele getuigen, vertrouw dat toe aan vertrouwde mensen, die bekwaam zullen zijn om ook anderen te onderrichten.

 

Hieronder valt o.a.:

  1. Men Discipleship Fellowship – Mannen die elkaar onderling bekrachtigen en discipelen

  2. Women Discipleship Fellowship – Vrouwen die elkaar onderling bekrachtigen en discipelen

  3. Community Building : Het leren opzetten en behouden van small communities 

  4. Gebed- Gebed is de sleutel tot overwinning.

Translate »
Don`t copy text!