Chat with us, powered by LiveChat
Spread the love

 

Het zendings bevel

Mattheüs 28:19 Gaat dan henen, maakt al de volken tot mijn discipelen en doopt hen in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes en leert hen onderhouden al wat Ik u bevolen heb. En zie, Ik ben met u al de dagen tot aan de voleinding der wereld.

In vele gemeenten ontbreekt de meest belangrijke oproep, en dat is het maken van discipelen zoals dat in de tijd van gemeentehandelingen geschiedde. Door de grote massa aan gemeenteleden gaat het meest belangrijke verloren, en wel een relatie opbouwen met de discipelen, tijd met hen doorbrengen en hen brengen tot herstel en groei tot geestelijke volwassenheid. Onze vier pijlers winnen, herstellen, toerusten en uitzenden zijn verwerkt in de combinatie van Discipelschaphuizen en Living Room Editions.

Zielen winnen voor de Here

Hierin denken wij aan teruggevallen christenen te winnen, en hen daarna te herstellen. Herstel vindt plaats in de discipelschaphuizen.  De Living Room Editions (klik hier) (LRE) small communities/churches) zorgen voor de toerusting en uitzending van de discipelen, zodat zij vervolgens weer zielen kunnen winnen. In de discipelschaphuizen verzorgen wij identiteitstrainingen. Door het verzorgen van identiteitstrainingen bereiken wij één van onze doelen, en wel het helpen van jongvolwassenen om hun identiteit in Christus (terug) te vinden en hun bestemming te leren kennen en te bereiken.

De discipelschap huizen zijn de aorta van TGTM Ministries. Hier worden namelijk over het algemeen jongvolwassenen hersteld en toegerust. Dit gebeurt door middel van de volgende Discipelschap-trainingen:

  • Identiteit in Christus
  • Vrij Zijn (FICM)
  • Stap voor Stap naar Vrijheid in Christus
  • Innerlijke genezing (Vrij Zijn) “emotionele banden”
  • Hoe behoud ik mijn Vrijheid

Wanneer deze jongvolwassenen hun identiteit in Christus (weer) hebben gevonden, dan zullen zij worden gemotiveerd om een volgende stap te nemen en zich dienstbaar te maken in één van de drie pilaren van TGTM Ministries.

Discipelschaphuizen

  • Amsterdam West
  • Amsterdam Zuid-Oost
  • Suriname

 

Translate »
Don`t copy text!