Chat with us, powered by LiveChat
Spread the love

TGTM Discipelschapschool

Biografie Sprekers Discipelschapschool

Timothy King

Deborah King

Mavis Fleur

Mavis Fleur

The Global Tent Maker discipelschapsschool oftewel TGTM discipelschapsschool is een opleiding waarbij je theoretische en praktische begeleiding of opdrachten krijgt en deze zoveel als mogelijk zelfstandig of met behulp van een studie coach uitvoert. Gedurende deze opleiding word je niet alleen onderricht in discipelschap, maar ook in het inzetten van de talenten en bedieningsgaven die jou zijn toebedeeld. De rode draad in dit geheel is de intimiteit met Jezus Christus. De opleiding duurt in totaal 6 maanden.

Het doel van deze school/training is om de belangrijke fundamenten m.b.t. discipelschap vanuit de Bijbel samen met jou te onderzoeken en toe te passen, zodat je daadwerkelijk een discipel van God kan worden. Wij beginnen in de eerste 3 modules vanuit de 7 wonderen van het kruis, ons te concentreren op jouw persoonlijke geestelijke groei zodat je sterk en krachtig staat in de Heer. Dit doen wij door jou toe te rusten met Bijbels onderwijs in identiteit in Christus en discipelschap. In de 3 overige modules leggen wij de focus op goed leiderschap en praktische opdrachten. De training omvat onderwijs dat je van huis uit goed tot je kunt nemen d.m.v. leesmateriaal, gesprekken met jouw coach en Webinars. Je opdrachten doe je dus thuis, 2x per maand komen wij fysiek/ online samen en hebben wij groepsdiscussies. Al onze ontmoetingen worden geleid in voorbede en aanbidding.

Belang om getraind te worden

Het opperbevel dat de Here gaf voordat Hij verrees naar de Hemel was: “Gaat dan henen, maakt al de volken tot mijn discipelen en doopt hen in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes en leert hen onderhouden al wat Ik u bevolen heb. En zie, Ik ben met u al de dagen tot aan de voleinding der wereld” (Mattheüs 28:19-20).

Het is belangrijk om discipelschapstraining te ontvangen omdat discipelen worden gemaakt en niet worden geboren. Gedurende de training zal je tools aangereikt krijgen die erin zullen resulteren dat je niet alleen een ware discipel wordt, maar dat je anderen ook kan trainen zodat zij ook discipelen kunnen worden van de Here Jezus Christus.

Na de eerste periode word je opgeleid tot discipelmaker en beginnen wij met het uitvoeren van praktische opdrachten.

In de opleiding tot discipelmaker zullen er in de navolgende 3 modules heel veel praktische tips en opdrachten volgen die jou klaar maken voor het eigenlijke werk. In deze periode hebben wij vaker contact met elkaar of met jou studiecoach.

Onze training is zodanig ontworpen om jou als opkomende ​​discipelmaker te helpen volwassen en volwaardige toegewijde volgelingen van Christus te maken, die hetzelfde kunnen doen met anderen!!

De inhoud is gericht op een aantal belangrijke onderwerpen die volgens ons alle cruciale gebieden zullen behandelen die nodig zijn om jou te helpen om volledig toegewijde volgelingen van Jezus te maken.

Gedurende de discipelschapstraining zullen wij ons richten op de diverse aspecten die nodig zijn om je tot een ware discipel te maken.

De voorwaarden die wij stellen zijn: Om deze te training te kunnen volgen, moet jij de Identiteitstraining van TGTM of gelijk daaraan gesteld hebben gevolgd

Meer informatie nodig? Mail gerust naar training@tgtm.org

Translate »
Don`t copy text!