Chat with us, powered by LiveChat

Discipelschap in actie- Zendingsreis NL

Jongeren van TGTM-NL op Zendingsreis met Apostel Michael

Terwijl de wereld zich blijft bewegen in een constant veranderende dynamiek, zijn er jongeren die een roeping volgen die ouder is dan de tijd zelf – de roeping van discipelschap. Onder de leiding van Apostel Michael zijn jonge discipelen van TGTM-NL op een bijzondere zendingsreis gegaan in Suriname, klaar om de wereld te dienen en te veranderen. Lees verder

Mannen Retraite

In een wereld waar de druk op mannen vaak overweldigend
is, bood de mannenretraite een heilige ruimte voor reflectie,
heling en groei. De mannenretraite was een transformerende ervaring.
Mannen kregen de kans om de diepten van hun ziel te verkennen, oude
wonden te genezen en zich opnieuw te verbinden met hun
authentieke zelf en het vaderhart van God. Lees verder

Scholen Project 2023

Het scholenproject gebruikte dans (DWDM) als een krachtig medium
om jonge mensen hun ware identiteit (TGTM) te laten
herontdekken. Door dit initiatief voelden studenten een
honger naar Gods onvoorwaardelijke liefde en werden ze
gestimuleerd om hun verborgen talenten te verkennen en te gebruiken voor een hoger doel. Lees verder

TGTM Family Day NL en SRFamily Day

 
Zowel in Suriname als in Nederland hadden wij twee fantastische dagen met TGTM-leden en hun familie. Dit initiatief is ontstaan vanuit de visie en het thema van het jaar 2021 “Ik en mijn huis, wij zullen de Here dienen”.
Gezinsleden die nog nooit eerder de diensten bezocht hadden mochten op die dag mee. Naast het bevorderen van de teamspirit in TGTM, hebben wij ook meerdere familieleden kunnen bereiken op deze bijzondere dagen.

DoopdienstenDoopdiensten
 
O
p 25 april 2021 vond onze eerste doopdienst met drie dopelingen plaats in Nederland. Ook in Suriname hebben wij onze eerste doopdienst gehad met 3 dopelingen. Het was een bijzondere ervaring voor de dopelingen en voor ons als TGTMTeam was het natuurlijk fantastisch om te voldoen aan dat deel van het zendingsbevel.
Zie Mattheüs 28:19. Gaat dan henen, maakt al de volken tot mijn discipelen en doopt hen in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes en leert hen onderhouden al wat Ik u bevolen heb.

365 Dagen gebed365 dagen in gebed succesvol afgerond
 

TGTM-DWDM NL en SR zijn in 2021 van start gegaan met 365 dagen bidden en vasten. Elke dag werd er samen gebeden. De teamleden hebben volhard in gebed en wij danken God voor het succesvol afronden van deze gebedsperiode. De bijzondere activiteiten en ontwikkelingen binnen TGTM zijn mede te danken aan deze gebedsactie. En natuurlijk zijn er ook persoonlijke getuigenissen en transformaties die hebben plaatsgevonden. God is een goede God.
 
Wees altijd verheugd, bid onophoudelijk, dank God onder alle omstandigheden, want dat is wat Hij van u, die één bent met Christus Jezus, verlangt.
1 Tessalonicenzen 5:16-18

Discipling The Nations Int.Discipling The nations brings Restoration

In maart 2021 startte TGTM-DWDM met de missie Jezus en het woord Gods op een andere manier te herintroduceren bij het volk. Wij zien dat velen nog gebukt gaan onder allerlei omstandigheden, ziekten en kwalen. In plaats van het woord toe te passen in hun leven, nemen zij een afwachtende houding aan met betrekking tot een gebed van iemand anders. Dat iemand anders voor je bidt is niet fout, maar het is wel belangrijk te weten dat overwinning, genezing en bevrijding ook mogelijk zijn door het woord toe te passen en ernaar te handelen. In dit geval hebben wij het specifiek over de zeven wonderen van het kruis.
 
Verder lezen

Discipelschapschool Int.

Op 9 Oktober 2021 ging de TGTM Discipelschapschool van start. Met Nederland en Suriname zijn het samen 30 studenten die aan deze opleiding deelnemen. De discipelschapschool heeft lokale en internationale trainers en mentoren.

Michael Maijnard Herbevestigd tot Apostel

In 2019 werd Michael Maijnard wederom bevestigd tot Apostel. Dit keer in het grotere publiek waarbij 2500 bezoekers aanwezig waren bij de Feast Of God. Een internationale dansfestival tot Glorie en Ere van God.

In deze video vind je tevens de profetische woorden die over zijn leven zijn uitgesproken op dat bijzonder moment.

Discipelschaphuizen

Zowel in Nederland in DSH WEST, DSH Zuid-Oost en in Suriname, zijn de identiteit trainingen op gang. Met Nederland en Suriname nemen samen 60 participanten deel aan deze training. Een training waarbij het 6e (verzoening met God) en 7e wonder (wedergeboorte) van het kruis centraal staan. Wij starten in Februari 2022 weer met nieuwe identiteit trainingen met name ” Mijn identiteit weerspiegelt in Christus” .
Translate »
Don`t copy text!