Chat with us, powered by LiveChat
Spread the love

Het is deels onze missie om het evangelie uit te dragen en zoveel mogelijk jongvolwassenen hun identiteit in Christus te helpen vinden. Dit doen wij onder andere middels church planting.Β Door onze activiteiten in Nederland hebben wij ondervonden hoe belangrijk het is om de kerk toegankelijk te maken voor de doelgroep. Samen met Cynthia Draaibaar bundelt Michael Maijnard daarom sinds 2019Β zijn krachten, om TGTM Ministries ook in Suriname actief te laten zijn.

 

Wie is Cynthia Draaibaar?

Cynthia Boetius-Draaibaar (‘een kleine vrouw met groot geloof‘, zoals ze ook wel wordt genoemd in Suriname) is in 2015 bevestigd als apostel door Bishop Hardy en Apostel Pamela Hardy. Daarnaast is Cynthia de oprichtster van Dance The Walls Down Ministries. Vanaf het ontstaan van deze bediening is de Heer steeds weer een andere richting met haar opgegaan.

Missie DWDM

DWDM kinderen

De eerste doelstelling van DWDM was het ondersteunen van de gemeenschap in het ontwikkelen van hun danstalent met als fundament Jezus. Daarna werd het verder uitgebreid en kwamen er meerdere doelstellingen bij zoals, het voorzien van middelen om deze roeping uit te voeren.

Na diverse trainingen werd het meer dan duidelijk dat Cynthia met DWDM geroepen was om het evangelie te verkondigen aan de vier hoeken der aarde.

Het is namelijk belangrijk dat de verloren zielen het evangelie horen, opdat ze gered kunnen worden.

 

DWDM achtergrond

Sinds 2008 is Cynthia met DWDM bezig in de vorm van drama en dans om zo het woord (verhalen uit de Bijbel) creatief over te brengen aan het volk. In december 2011 heeft dan ook de eerste flash praise dance gehad in Paramaribo (Spanhoek) en de Heer gaat steeds verder met deze roeping die DWDM d.m.v. dans ook heel goed weet uit te voeren.

In de loop der jaren zijn er vele ministries geplant en ontstaan vanuit DWDM. In samenwerking met andere bedieningen, komt de missie om de vier hoeken der aarde te kunnen bereiken steeds dichterbij.

 

Overige activiteiten van Cynthia & DWDM

Tevens is Cynthia de pionier in Suriname voor Eagles International Training Instituut (Texas). Studenten van dit instituut reizen jaarlijks af naar Texas om hun examen af te nemen en Suriname te vertegenwoordigen tussen de overige 35 tot 40 landen die hieraan participeren.

EΓ©n van de grootste activiteiten die DWDM organiseert, is β€œHet feest van God (1000 dansers)”. Bij dit feest krijgt iedereen de gelegenheid God groot te maken d.m.v. zang en dans. Hiervoor worden dansers bijeen geroepen uit elke denominatie.

Naast de 500 tot 1000 geregistreerden wordt dit evenement bezocht door bijna 3000 overige bezoekers.

In 2014, wist DWDM het volk te zegenen met Gospel artiest Vicky Yohe. In samenwerking met Tabernacle of Faith and Love Ministries heeft Cynthia in 2016 Suriname weten te zegenen met de bekende gospel artiest Eddie James (en team van 25 personen).

Tijdens dit feest in 2017 ontstond het eerste grote sociaal project waarbij er geen toegangskaarten verkocht werden, maar bezoekers een kaartje ontvingen tegen inruil van levensmiddelen, die werden geschonken aan vijftig gezinnen. Ook in december 2018 heeft er een inzameling van levensmiddelen plaatsgevonden i.v.m. kerst. Door deze actie zijn ruim dertig gezinnen voorzien van boodschappen.

DWDM wordt buiten het gebied van dans ook op andere vlakken veel ingezet, waardoor het project Beyond Dance ontstond. Beyond Dance is gericht op het uitvoeren van sociale projecten en het organiseren van conferenties, seminars etc. om zo de overige gaven binnen deze organisatie in te zetten ter opbouw van de gemeente en het volk.

 

Samensmelting TGTM & DWDM

In maart 2019 is de samenwerking tussen TGTM en DWDM van start gegaan. Er zal worden aangevangen met een Apostolisch trainingscentrum in Paramaribo. Daarnaast zullen er ook empowerment-trainingen en lofprijsdiensten worden gegeven. In deze samenwerking zullen Michael en Cynthia zich vooral richten op de TGTM-pijlers discipelschap, identiteit, innerlijke genezing, lofprijzing en aanbidding.

Heeft u vragen over één van bovengenoemde punten of de evenementen die worden georganiseerd, dan kunt u contact opnemen met de locatie van TGTM in Paramaribo via paramaribo@tgtm.org.

Translate Β»
Don`t copy text!